Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miłakowo zgodnie z uchwałą nr LVII-364-2023 z dn. 29.06.2023 r

Załączniki