Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2022 r.

Załączniki