Wersja obowiązująca z dnia

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce, obręb Boguchwały, gmina Miłakowo

Załączniki