Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2021 r.

Załączniki