Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Miłakowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 260/1 w obrębie Książnik, Gmina Miłakowo

Załączniki