Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 56, ob. Boguchwały

Załączniki