Wersja nieobowiązująca z dnia

Stawki podatkowe na 2022 rok

 1. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 1. Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne:
  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 153,70 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 kwintali żyta – od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 307,40 zł
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt. ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022).
 2. Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne :
  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m³ – stawka podatku wynosi 46,6972 zł
  • od lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,3486 zł od 1 ha.
  • obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2021 r., która wynosi 212,26 zł za 1 m³ ( zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.).
 3. Opłata targowa – osoby fizyczne i prawne

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 19 zł - zgodnie z uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

 1. Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne:

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.