Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz osób, którym udzielono ulg i zwolnień w 2020 r.

Załączniki