Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2020-12-312021-01-14Świadczenie usług pełnienia funkcji inżyniera projektu w ramach projektu pn.: „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo”W trakcie
2Nieograniczony2020-12-292021-01-14Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta MiłakowaW trakcie
3Z wolnej ręki2020-09-16(brak wartości)„Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregoła and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki).Aktualne
4Inne2020-02-262020-03-05Usługi transportowej dla Seniorów i Rodzin realizowanej w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo”W trakcie
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-01-242020-02-12Zapytanie ofertowe nr RGT.ZP.2.2020 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługę bankową budżetu gminy Miłakowo oraz jej jednostek organizacyjnychW trakcie
6Nieograniczony2019-12-112019-12-19Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie MiłakowoW trakcie
7Nieograniczony2019-10-072019-10-15Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie MiłakowoArchiwum
8Nieograniczony2019-07-122019-07-31Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie MiłakowoArchiwum
9Nieograniczony2019-06-272019-07-05Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy MiłakowoArchiwum
10Nieograniczony2019-06-182019-06-26Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie MiłakowoArchiwum
Strona 1 z 2