Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik

Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury przedszkolnej w Gmine Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych

Numer zamówienia: RGT.ZP.271.1.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie