Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik

Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników - ETAP II

Numer zamówienia: RGT.ZP.271.8.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie