Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik

Remont dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Miłakowo

Numer zamówienia: RGT.ZP.271.7.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie