Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik | wersja archiwalna

Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników - ETAP I

Numer zamówienia: RGT.ZP.271.3.2019

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie

Załączniki: