Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Karol Żabik | wersja archiwalna

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w gminie Miłakowo w celu ochrony In-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Numer zamówienia: RGT.ZP.48.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Miłakowie