Wersja obowiązująca z dnia

Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika, budowa chodnika przy ul. Słoneczny Stok oraz utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty