Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Z wolnej ręki2020-09-16(brak wartości)„Miłakowo and Gusev commune cooperation for the protection of the Vistula Lagoon by regulating the water and sewage management of key agricultural and tourist areas in the Pregoła and Pasłęka catchment” (Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej kluczowych obszarów rolniczo – turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki).Aktualne
2Nieograniczony2017-01-272017-02-06Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymiArchiwum
3Nieograniczony2019-06-272019-07-05Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy MiłakowoArchiwum
4Nieograniczony2019-06-182019-06-26Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie MiłakowoArchiwum
5Inne2018-09-282018-10-08Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w gminie Miłakowo w celu ochrony In-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczychArchiwum
6Inne2018-07-232018-08-23Zapytanie ofertowe do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnychArchiwum
7Nieograniczony2018-07-132018-07-31Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoArchiwum
8Inne2017-02-232017-02-24Usługa transportowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w MiłakowieArchiwum
9Inne2018-06-262018-07-10Dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”Archiwum
10Nieograniczony2017-07-182017-07-26Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy MiłakowoArchiwum
Strona 1 z 2