Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe - Programy współpracy

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021