Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Wspólne posiedzenia komisji

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów w dniu 22.09.2020 r.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miłakowo zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Miłakowie.  

Posiedzenie odbędzie się dnia 22 września 2020 r. /wtorek/ o godzinie 8.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie przy ul. Olsztyńskiej 16 A. 

Proponowany porządek obrad:

 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miłakowo na rok szkolny 2020/2021.;
  2. zmiany uchwały Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso; 
  3. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020– 2035;
  4. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok;
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

W związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zobowiązuje się uczestników posiedzenia do posiadania maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.