Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-219/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 lipca 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości spłaty przez Gminę Miłakowo pożyczki zaciągniętej w wysokości 978 663,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.