Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-207/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Miłakowo w kwocie 3 500 000,00 zł