Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-132/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie przedłożonego przez Burmistrza Miłakowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.