Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse - Opinie RIO

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr RIO.IV-0120-12/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 r.

Pozytywne zaopiniowanie możliwości sfinansowania przez Gminę Miłakowo deficytu budżetu w wysokości 3 052 978, 00 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok.