Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 05.12.2019 r.

Zgodnie z §104 Statutu Gminy Miłakowo zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłakowie. Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00.                     

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Zatwierdzenie porządku obrad.
  4.  Opracowanie oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  5.  Zamknięcie obrad.

Załączniki: