Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Miejska - Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ogłoszono przez Paweł Łapa | wersja archiwalna

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16.01.2019 r.

Zgodnie z §104 Statutu Gminy Miłakowo zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16.00.                   

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Opracowanie oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki: