Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miłakowo w miejscowości Książnik – Ponary etap I cz. b - dz. nr 248-5, 248-6, 248-8 i 277, ob. Książnik

Załączniki