Wersja obowiązująca z dnia

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/