Wersja obowiązująca z dnia

Zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

Nazwa sprawy: Zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

 

Podstawa prawna:

- Art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

- Zarządzenie NR 67/2023 Burmistrza Miłakowa z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miłakowo.

Termin załatwienia:

Działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu zostaną podjęte niezwłocznie po weryfikacji wniosku.

 

Sposób załatwienia:

Wniosek o zabezpieczenia i udostępnienia danych z monitoringu

należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Miłakowie

Referat Organizacyjny, pokój 26

Łukasz Bylica

tel. (89) 757-83-47

 

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego - Załącznik 1

 

Opłaty skarbowe:

Brak opłat

Załączniki

  • Załącznik 1
    format: pdf, rozmiar: 87.96 KB, data dodania: