Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LXI sesji zwyczajnej w dniu 26.10.2023

Załączniki