Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Miłakowie na LX sesji zwyczajnej w dniu 28.09.2023

Załączniki