Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Komisji Skrutacyjnej ws. wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Roje

Załączniki