Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo w miejscowości Boguchwały i Pojezierce

Załączniki