Porządek Obrad XXXVII sesji zwyczajnej w dniu 30.11.2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia

Porządek Obrad XXXVII sesji zwyczajnej w dniu 30.11.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), § 29 Statutu Gminy Miłakowo.

zwołuję

XXXVII sesję zwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 listopada 2021 r. (wtorek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 4. Zapytania, wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. sprzedaż mienia komunalnego;
  2. sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - Gudniki;
  3. sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - Roje;
  4. sprzedaż budynku użytkowego na rzecz dzierżawcy;
  5. uchwalenie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024;
  7. nadania Statutu Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie;
  8. wynagrodzenia Burmistrza Miłakowa;
  9. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miłakowo na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2021– 2035;
  11. zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2021 rok.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

Załączniki