Porządek Obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 14.07.2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie
Rada Miejska - Porządki obrad
Wersja z dnia archiwalna

Porządek Obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 14.07.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 29 Statutu Gminy Miłakowo.

zwołuję

XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 lipca 2021 r. (środa) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Rozpoczęcie obrad o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2021-2035;
  2. zmiany w budżecie gminy Miłakowo na 2021 r.;
  3. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu;
  4. projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłakowo;
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
  1. Zamknięcie obrad.

Załączniki