Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Numer aktu: 27/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miłakowa

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

I Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki: