Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Burmistrza Miłakowa Nr 60/2021

Informacje dodatkowe:

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Treść aktu