Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/39/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 rok

Informacje dodatkowe:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2019-2034.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki