Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/38/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 rok

Informacje dodatkowe:

Zmiana Uchwały Nr I/ 7/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miłakowie.

Załączniki

Treść aktu