Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/36/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 rok

Informacje dodatkowe:

Zmiana Uchwały Nr I/ 5 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Miłakowie.

Załączniki

Treść aktu