Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/34/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 rok

Informacje dodatkowe:

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłakowo na 2019 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miłakowo na 2019 r.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki