Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr VI/32/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Zasady sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miłakowo oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali i budynków mieszkalnych.

Załączniki

Treść aktu