Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki