Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 lutego 2019 roku

Numer aktu: 19/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miłakowa

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miłakowo przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wyłonione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.