Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Uchwała Nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku

Numer aktu: V/26/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Roczny programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Załączniki: