Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 6 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Przeznaczenie do sprzedaży mienia komunalnego.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki