Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 6 lutego 2019 roku

Informacje dodatkowe:

Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miłakowo.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki