Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Łapa

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 stycznia 2019 roku

Numer aktu: 3/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miłakowa

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłakowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Załączniki: