Wersja obowiązująca z dnia

Decyzje podatkowe bez odręcznego podpisu

Urząd Miejski w Miłakowie informuje, że w 2021 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały skan pieczątki imiennej wraz ze stanowiskiem  osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 §1a. Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.