Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.IV-0120-22/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r.

Pozytywne zaopiniowanie prawidłowości planowanej na 2021 r. kwoty długu Gminy Miłakowo.

Załączniki