Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o dyżurze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłakowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie od 1 lutego 2021 r. pełni dyżur, podczas którego przyjmowane będą wnioski i zapytania mieszkańców gminy. Zapraszam w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 – 11.30 w Urzędzie Miejskim w Miłakowie, pok. nr 23, II piętro