Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ob. Warkałki, gm. Miłakowo i ob. Strużyna, gm. Morąg

Załączniki